loader image

نبشی ۴۰۵-۱۲ هوم لوکس

تومان

مشخصات نبشی هوم لوکس سری 405

برای پوشاندن نبش، کنج، میانه، حد فاصل بین دیوار و سقف و بسیاری از موارد دیگر به کار می روند. نبشی ها نیز همانطور که از اسمشان مشخص است جهت پوشاندن نبش دو دیوار ، ستون و پنجره ها مورد استفاده قرار می گیرند.استفاده از نبشی علاوه بر زیبایی خاصی که به دکوراسیون می بخشد، منجر می شود تا در هنگام جابه جا کردن وسایل به گچ و رنگ دیوارها و ستون ها آسیب وارد نشود. در اینجا انواع رنگ های نبشی 405  هوم لوکس را مشاهده می نمایید.

دسته: